Loods.aanBoord voor de werkgever

© René Clement

Met heldere antwoorden loodst Loods.aanBoord ondernemers door het arbeidsrecht om ongestoord te kunnen ondernemen.

In arbeidsrechtelijke kwesties stap ik graag aan boord om even bij te sturen om risico´s te vermijden of gas bij te geven om zaken op te lossen.

De vertrouwde loods voor juridisch advies & rechtsbijstand. 

Heb je als ondernemer medewerkers in dienst, dan heb je te maken met arbeidsrecht.

In goede tijden bij het verlengen van arbeidsovereenkomsten of het vernieuwen van bedrijfsregelingen.
Ook in mindere tijden als een reorganisatie nodig is of medewerkers ziek worden of disfunctioneren.

Arbeidsrecht is van alle dag, en toch bijna nooit hetzelfde.

Hoe alledaags een zaak ook lijkt, altijd vraag ik door op alle feiten en omstandigheden. Details maken het verschil tussen een bruikbaar en onbruikbaar advies. Te snel over details heen stappen, kan grote organisatorische of financiële gevolgen hebben.

Ondernemers loods ik in zaken over bijvoorbeeld:

reorganisatie
 • (collectief) ontslag om bedrijfseconomische redenen
 • maken van afvloeiingsregelingen of een Sociaal Plan
arbeidsovereenkomst
 • (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden of bedrijfsregelingen
 • proeftijd, boete-, concurrentie- en relatiebedingen
medezeggenschap
 • opstellen van instemmings- en adviesaanvragen voor de ondernemingsraad
 • adviseren over de functie en bevoegdheden van een (centrale) ondernemingraad
disfunctioneren & ontslag
 • begeleiden van verbetertrajecten met disfunctionerende medewerkers
 • ontbinden of opzeggen van arbeidsovereenkomsten, ontslag op staande voet
arbeidsongeschiktheid
 • beoordelen maatregelen voor (niet) meewerkende zieke medewerkers
 • begeleiden Poortwachter reïntegratietrajecten
flexibele arbeidskrachten
 • verlengen tijdelijke arbeidsovereenkomsten, en beoordelen van opvolgend werkgeverschap
 • maken van overeenkomsten van opdracht voor ZZP-ers

Mijn aanpak

Om tot de kern van de zaak te komen, combineer ik analyse en betrokkenheid.
Dat betekent dat ik eerst luister, en daarna veel vragen stel om tot het beste advies te komen.
In het 1e gesprek geef ik altijd duidelijkheid over de haalbare mogelijkheden.

Vaste koers

Voor ondernemers maak ik op maat gemaakte standaard documenten.
Met een goede set standaardbrieven, arbeids- en vaststellingsovereenkomsten en bedrijfsregelingen, kan de ondernemer basis zaken zelf goed regelen.
Dat is efficiënt, en het geeft ruimte om ongestoord te ondernemen.

Bel gerust voor juridisch advies of bijstand in gerechtelijke procedures.

In een eerste gesprek bespreken we vrijblijvend de mogelijkheden.

Tarieven

Arbeidszaken en Mediation

Voor arbeidsrechtelijke vraagstukken en mediation geldt een uurtarief van: € 157,00 per uur excl. btw. 

Een eerste kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Opstellen formats voor brieven, arbeids- en vaststellingsovereenkomsten en/of bedrijfsregelingen

Voor het maken van op maat gemaakte formats geldt een vooraf afgesproken vaste prijs.
De prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht.
De formats lever ik op maat gemaakt en in de gewenste huisstijl.

Inhouse Training

Voor HR medewerkers, leden van ondernemingsraden of andere professionals geef ik op maat gemaakte trainingen.
In mijn trainingen staan praktijkvoorbeelden, de actualiteit en interactie voorop.
Voorbeelden: Do’s & don’t in een reorganisatie, De kunst van een goed verbetertraject.
Het doel, de inhoud en de prijs van de training spreken we vooraf duidelijk af.