Uitspraak | Werknemer weigert passende functies en verspeelt het recht op een transitievergoeding.

De werknemer is 20 jaar in dienst. Nadat haar functie is vervallen, weigert de werknemer drie passende functies die de werkgever aanbiedt. Het Gerechtshof in Den Bosch oordeelt dat de medewerker door haar weigerachtige houding het recht op een transitievergoeding van € 42.000,00 bruto heeft verspeeld.

De zaak

De werknemer was kwaliteitsmedewerker en werkte in ploegendienst. Nadat de werkgever van het UWV een ontslagvergunning had gekregen, zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst op.

In de opzegbrief meldt de werkgever dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld omdat zij weigert passende functies te accepteren.

De werkgever betaalt om die reden de wettelijke transitievergoeding niet.

De werknemer is het hier niet mee eens. Zij dient bij de Kantonrechter een vordering in tot betaling van de transitievergoeding. De rechter wijst haar verzoek af. De werknemer gaat daarna in hoger beroep.

Het Gerechtshof Den Bosch stelt vast dat de werkgever inderdaad drie verschillende functies heeft aangeboden. Daar zijn partijen het over eens. Waar zij het niet over eens zijn, is de vraag of die functies ook passend zijn voor de werknemer.

Twee functies wijst de werknemer af omdat zij in ploegendienst wil blijven werken. De aangeboden functies waren functies zonder ploegendienst.

De man van de werknemer werkt namelijk bij dezelfde werkgever. Als de werknemer niet meer in ploegendienst werkt, kunnen zij niet meer samen naar het werk reizen. Meerijden is nodig omdat de werknemer zelf niet kan rijden. Openbaar vervoer vindt zij geen optie.

Na twee afwijzingen, wijst de werknemer om diezelfde reden ook de derde functie af.

Het Gerechtshof vindt het vervoersprobleem geen reden om ook de 3e functie te weigeren.

De werkgever was namelijk tegemoet gekomen aan de wens van de werknemer. Voor de 3e functie kon de werknemer in ploegendienst blijven werken.

Als de werknemer de functie toch niet passend vond, had zij met de werkgever hierover constructief moeten overleggen. De werkgever is haar immers tegemoet gekomen. Dat heeft zij niet gedaan.

Het Gerechtshof vindt dat die weigerachtige houding van de werknemer de enige reden is waarom zij nu niet is herplaatst.

Daarom hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen.

Het Gerechtshof vindt het handelen en nalaten van werknemer ernstig verwijtbaar.

Deze uitspraak laat zien dat een werknemer niet zo maar een aangeboden passende functie kan weigeren. De werknemer loopt het risico om het recht op de wettelijke transitievergoeding te verliezen. Daarbij en belangrijk om hier toch te vermelden, de werknemer loopt ook het risico op het mislopen van een WW-uitkering.

Dat de werknemer 20 jaar bij de werkgever werkte en goed functioneerde, maakt het oordeel niet anders.

Loods.aanBoord®

Bron: uitspraak Gerechtshof Den Bosch, 28 januari 2021

Tarieven

Arbeidszaken en Mediation

Voor arbeidsrechtelijke vraagstukken en mediation geldt een uurtarief van: € 157,00 per uur excl. btw. 

Een eerste kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Opstellen formats voor brieven, arbeids- en vaststellingsovereenkomsten en/of bedrijfsregelingen

Voor het maken van op maat gemaakte formats geldt een vooraf afgesproken vaste prijs.
De prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht.
De formats lever ik op maat gemaakt en in de gewenste huisstijl.

Inhouse Training

Voor HR medewerkers, leden van ondernemingsraden of andere professionals geef ik op maat gemaakte trainingen.
In mijn trainingen staan praktijkvoorbeelden, de actualiteit en interactie voorop.
Voorbeelden: Do’s & don’t in een reorganisatie, De kunst van een goed verbetertraject.
Het doel, de inhoud en de prijs van de training spreken we vooraf duidelijk af.