Uitspraak | Verzoek boventallige werknemer tot herstel van de arbeidsovereenkomst toegewezen.

Ruim 20 jaar is de werknemer in dienst. In april 2020 laat de werkgever aan hem weten dat hij boventallig is.  

De functie van de 58-jarige financiële werknemer is door een reorganisatie vervallen.

De werknemer wil in dienst blijven en vraagt om herplaatsing in een nieuwe Finance functie. De werkgever vindt de werknemer niet geschikt omdat hij onvoldoende leiderschapskwaliteiten heeft. Daarom gaat de werkgever het dienstverband beëindigen.

Bij het UWV vraagt de werkgever een ontslagvergunning aan. Het UWV verleent de ontslagvergunning.

De werkgever zegt het dienstverband op en betaalt de werknemer een transitievergoeding van € 91.785,00 bruto. Met de opzegging is de werknemer het niet eens. Hij start een procedure bij de Kantonrechter.

De werknemer wil herplaatsing bij de werkgever, en verzoekt de Kantonrechter de arbeidsovereenkomst te herstellen.

Zijn bezwaar is dat de werkgever hem de Finance functie niet heeft aangeboden. Terwijl deze nieuwe functie voor hem wel passend is. Daarbij heeft de werkgever de plicht om werk te maken van herplaatsing van boventallige werknemers, aldus de werknemer.

De Kantonrechter: “Het herplaatsingsproces was niet vlekkeloos”.

Van de Finance functie die de werknemer op het oog had, waren verschillende beschrijvingen beschikbaar. Ook de gevraagde leiderschapskwaliteiten stonden niet vermeld in de vacaturetekst. Na een uitleg door de werkgever, begrijpt de Kantonrechter wel dat leiderschapskwaliteiten voor de functie belangrijk zijn.

Wat mist, is dat de werkgever niet duidelijk maakt waarom deze werknemer geen leiderschapskwaliteiten heeft.

Dat die motivatie ontbreekt, is belangrijk. Want al zou de werknemer leiderschapskwaliteiten missen, hij heeft wel de gevraagde financiële ervaring. Bovendien heeft de inhoud van de nieuwe functie een grote overlap met zijn oude functie.

Daarom vindt de Kantonrechter dat de werkgever de nieuwe functie had moeten aanbieden aan de werknemer.

Door dat niet te doen, handelt de werkgever in strijd met de wettelijke herplaatsingsplicht die iedere werkgever heeft.

Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst was om die reden in strijd met de wet.

Rest de vraag: kan de arbeidsovereenkomst worden hersteld, zoals de werknemer vraagt. De Kantonrechter vindt van wel want de Finance functie is nog altijd beschikbaar. Daarbij hebben werkgever en werknemer geen andere geschillen, en heeft het baanverlies grote gevolgen voor de werknemer.

De Kantonrechter wijst het verzoek tot herstel van de arbeidsovereenkomst toe.

De werknemer treedt weer in dienst bij de werkgever. Wel moet hij de aan hem betaalde transitievergoeding terugbetalen.

Deze uitspraak laat zien dat het belangrijk is dat werkgevers moeite doen om boventallige medewerkers te herplaatsen.

Ontbreken mogelijkheden voor herplaatsing, dan is het aan de werkgever dat gemotiveerd uit te leggen. Alleen een goede motivatie kan een grond zijn voor een rechtsgeldige opzegging van het dienstverband. 

Bron: uitspraak Rechtbank Den Haag, 18 februari 2021

Loods.aanBoord©

Tarieven

Arbeidszaken en Mediation

Voor arbeidsrechtelijke vraagstukken en mediation geldt een uurtarief van: € 157,00 per uur excl. btw. 

Een eerste kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Opstellen formats voor brieven, arbeids- en vaststellingsovereenkomsten en/of bedrijfsregelingen

Voor het maken van op maat gemaakte formats geldt een vooraf afgesproken vaste prijs.
De prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht.
De formats lever ik op maat gemaakt en in de gewenste huisstijl.

Inhouse Training

Voor HR medewerkers, leden van ondernemingsraden of andere professionals geef ik op maat gemaakte trainingen.
In mijn trainingen staan praktijkvoorbeelden, de actualiteit en interactie voorop.
Voorbeelden: Do’s & don’t in een reorganisatie, De kunst van een goed verbetertraject.
Het doel, de inhoud en de prijs van de training spreken we vooraf duidelijk af.