Uitspraak | Loonbetaling bij ziekte. Mocht de zieke werknemer er op vertrouwen dat de werkgever 100% loon bleef doorbetalen?

De werknemer is vanaf 1 juni 2017 in dienst als verkeersregelaar. Op 23 maart 2020 wordt hij ziek. De werkgever betaalt in maart, april en mei 2020 aan de werknemer 100% salaris. Van juni 2020 doet de werkgever dat niet meer.

Op basis van de wet betaalt de werkgever nog maar 70% salaris aan de zieke werknemer.

De werknemer is het daar niet mee eens. Want de werkgever heeft in de eerst drie maanden wel 100% salaris betaald. Daarom vindt de verkeersregelaar dat hij er op mag vertrouwen dat de werkgever dat blijft doen.

De werkgever beroept zich op de wet en blijft 70% salaris betalen. Dit is reden voor de werknemer om een procedure te starten bij de Kantonrechter. De werknemer vordert betaling van de niet betaalde 30% salaris over de achterliggende maanden, inclusief de wettelijke rente.

De werkgever verweert zich tegen de vordering en legt uit dat 100% salaris betalen bij ziekte in het bedrijf niet gebruikelijk is. De werkgever vindt ook dat nooit de indruk is gewekt dat de werknemer mocht blijven rekenen op 100% salaris.

Werkgever: “De betaling van 100% salaris in de eerste maanden was uit coulance.”.

De Kantonrechter velt het vonnis, en wijst de vordering van de werknemer af. De rechter vindt dat de werknemer er niet op mocht vertrouwen dat hij 100% salaris zou blijven ontvangen tijdens zijn arbeidsongeschiktheid. Bij deze uitspraak verwijst de Kantonrechter naar de wet.

De wet bepaalt dat een zieke werknemer tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid recht heeft op betaling van 70% salaris. Dat is de wet. Maar op basis van een afspraak in een cao, bedrijfsregeling of in een individuele arbeidsovereenkomst kan dat percentage wel hoger zijn. Zo’n afspraak was er in deze zaak niet.

Kantonrechter: “Als er geen andere afspraak is gemaakt over het percentage, dan geldt 70% loon tijdens ziekte.”.

Dat de werkgever een tijdje 100% van het loon betaalde, betekent niet dat de werknemer er op mocht vertrouwen dat de werkgever dat bleef doen. Voor die aanname zijn bijkomende omstandigheden nodig, aldus de Kantonrechter.

Zo’n omstandigheid is bijvoorbeeld een lange, onafgebroken periode van onverplichte volledige betaling van het loon. De Kantonrechter vindt de 100% betaling in maart, april en mei 2020 te kort om het vertrouwen bij de werknemer op te wekken dat de werkgever 100% zou blijven betalen. Zeker ook omdat de werkgever geen enkele toezegging had gedaan.

Deze uitspraak laat zien dat het belangrijk is om te weten wat er geldt in de arbeidsrelatie.

Betaal of doe je als werkgever meer dan is bepaald in de wet of wat is afgesproken, informeer dan werknemers over het waarom en de voorwaarden. En voor de werknemer: informeert je werkgever je niet of niet volledig over zo’n situatie, vraag dan om duidelijkheid.

Duidelijkheid geven & vragen, voorkomt onaangename verrassingen.

Bron: Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland, 23 februari 2021

Loods.aanBoord©

Tarieven

Arbeidszaken en Mediation

Voor arbeidsrechtelijke vraagstukken en mediation geldt een uurtarief van: € 157,00 per uur excl. btw. 

Een eerste kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Opstellen formats voor brieven, arbeids- en vaststellingsovereenkomsten en/of bedrijfsregelingen

Voor het maken van op maat gemaakte formats geldt een vooraf afgesproken vaste prijs.
De prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht.
De formats lever ik op maat gemaakt en in de gewenste huisstijl.

Inhouse Training

Voor HR medewerkers, leden van ondernemingsraden of andere professionals geef ik op maat gemaakte trainingen.
In mijn trainingen staan praktijkvoorbeelden, de actualiteit en interactie voorop.
Voorbeelden: Do’s & don’t in een reorganisatie, De kunst van een goed verbetertraject.
Het doel, de inhoud en de prijs van de training spreken we vooraf duidelijk af.