Info | Concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het kan, let wel op de voorwaarden.

Een concurrentiebeding is een afspraak die een werkgever met een werknemer kan maken. Zo’n afspraak voorkomt dat een werknemer zo maar kan overstappen naar een concurrent van de werkgever.

Een werkgever mag een concurrentiebeding afspreken met een meerderjarige werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst is. Voorwaarde: schriftelijk afspreken en voor akkoord ondertekenen.

Mag een werkgever ook een concurrentiebeding afspreken met een werknemer die tijdelijk in dienst is.

Het kan. De voorwaarden zijn wel strikt.

Dat is zo, omdat een concurrentiebeding een werknemer toch belemmert om een overstap te maken naar nieuw werk. Te veel belemmeringen zou voor een tijdelijke medewerker dubbel zuur zijn; én een tijdelijk contract dat afloopt, én dan ook niet zo maar starten kunnen bij een andere werkgever.

Wanneer is een concurrentiebeding voor een tijdelijke medewerker wel mogelijk?

Als het concurrentiebeding voor de werkgever echt noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Wat zijn dan zwaarwegende bedrijfsbelangen? Die definitie staat niet in de wet. Of een bedrijfsbelang zwaarwegend is, verschilt per geval.

De werkgever moet duidelijk maken waarom de overstap naar de concurrent leidt tot zware benadeling van de werkgever. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de medewerker hele unieke vaardigheden heeft of bijzonder specifiek werk doet.

Spreek je als werkgever een concurrentiebeding af voor een tijdelijke medewerker, dan is het nodig de motivatie vast te leggen in de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Doe dat goed. De motivatie kan tijdens de looptijd van het contract namelijk niet worden aangepast.

Een concurrentiebeding voor een tijdelijke werknemer kan als het beding schriftelijk vastligt en gemotiveerd is.

Voldoet de werkgever aan de voorwaarden die gelden voor een concurrentiebeding voor een tijdelijke medewerker, dan kan de rechter het beding toch nog ongeldig verklaren. In de praktijk gebeurt dat als rechters vinden dat het concurrentiebeding te veel nadeel heeft voor de werknemer. Rechters zijn vooral kritisch op de motivatie van de werkgever.

De motivatie moet specifiek, concreet & duidelijk zijn.

De eisen voor een concurrentiebeding voor tijdelijke werknemers zijn dus strikt. Dat is anders voor werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn.

De praktijk

Voor de praktijk is mijn advies om voor het afspreken van een concurrentiebeding de inhoud altijd even te laten controleren. Is een concurrentiebeding namelijk niet goed geformuleerd, dan is de kans groot dat het ongeldig is.

Loods.aanBoord®

Tarieven

Arbeidszaken en Mediation

Voor arbeidsrechtelijke vraagstukken en mediation geldt een uurtarief van: € 157,00 per uur excl. btw. 

Een eerste kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Opstellen formats voor brieven, arbeids- en vaststellingsovereenkomsten en/of bedrijfsregelingen

Voor het maken van op maat gemaakte formats geldt een vooraf afgesproken vaste prijs.
De prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht.
De formats lever ik op maat gemaakt en in de gewenste huisstijl.

Inhouse Training

Voor HR medewerkers, leden van ondernemingsraden of andere professionals geef ik op maat gemaakte trainingen.
In mijn trainingen staan praktijkvoorbeelden, de actualiteit en interactie voorop.
Voorbeelden: Do’s & don’t in een reorganisatie, De kunst van een goed verbetertraject.
Het doel, de inhoud en de prijs van de training spreken we vooraf duidelijk af.